Windpark Krammersluizen

Ontwikkeling van 34 windturbines rondom de Krammersluizen in Zeeland.

Contractmanagement en doorlopen van tenderprocedure voor windpark Krammer. Project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Huidige taken zijn het schrijven van Employers Requirements voor windturbines, civiele werken en 33 kV parkbekabeling, EPC contract onderhandelingen, contract onderhandelingen service en onderhoud, project voorbereiding, borging veiligheid en risico analyse, overleggen Rijkswaterstaat en veel meer. Full EPC.

Klant: Zeeuwind & Deltawind