Windpark Kreekraksluizen

Contractmanagement activiteiten en ondersteuning bij de Europese aanbesteding voor windpark Kreekraksluizen – Spuikanaal.
(32 windturbines nabij Rilland).

Contractmanagement en doorlopen van Europese aanbesteding voor windpark Kreekraksluizen – Spuikanaal, zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, opstellen service management plan en inrichting dedicated service team,  het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen, leverancierselectie en risico analyse. Het project betreft deels een repowering project van een reeds bestaande locatie. Onderhandelingen zijn vanuit een onderhandelingsteam namens de 4 initiatiefnemers gevoerd en hebben geleid tot gunning aan Nordex voor de levering van 32 stuks N100 windturbines.

Klik hier : Bouw Windpark Kreekraksluizen, voor een impressie van de bouw van het windpark.

Klant: ENECO, Scheldewind, Winvast en DELTA Energy (NL)