Windpark Barrepolder

Ontwikkeling van 4 windturbinelocaties op het terrein van Heineken te Zoeterwoude.

Projectmanagement ontwikkelingsfase tot aan vergunningaanvraag, contractmanagement tenderfase voor Windpark Barrepolder (locatie Heineken Brouwerij Zoeterwoude), zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en leverancier selectie (EU tender). Project wordt medio 2016 gerealiseerd (geplande opleverdatum Q2 2016).

http://www.heinekennederland.nl/Home_old/Windmolens-locatie-HNL-Zoeterwoude.aspx

Klant: Heineken namens DELTA Energy(NL)