Wie is Renewable Value?

Renewable Value is opgericht door Alex Brouwer. Alex Brouwer startte in 2008 zijn eigen bedrijf onder de naam: Brouwer Duurzaam Advies & Projectmanagement. Op  1 januari 2012 kreeg het bedrijf een nieuwe naam: Renewable Value. Alex Brouwer heeft circa 12 jaar ervaring in de ontwikkeling en realisatie van duurzame (wind)energie projecten. Voordat hij zijn eigen bedrijf oprichtte werkte hij bij ENECO. Binnen ENECO heeft hij gewerkt aan diverse biomassa en on / off shore wind energie projecten als contract- en projectmanager, maar ook als business developer / ontwikkelaar.

Voorbeeldprojecten waaraan hij bij Eneco heeft gewerkt:

 • Windpark Slufter
 • Windpark Hartelkanaal
 • Windpark Herkingen
 • Windpark Van Pallandt
 • Windpark Waalwijk
 • Windpark Lopik
 • WIndpark Halderberge
 • Windpark Tholen
 • Windturbine test locatie Lelystad
 • Off shore windpark Amalia (voormalig Q7)

 Binnen deze projecten is hij verantwoordelijk geweest voor:

 • Overleggen met gemeentes, provincies en andere stakeholders
 • Contractonderhandelingen grondeigenaren en maken van quick scans van nieuwe locaties
 • Aanvraag bouw-, sloop- en vergunning waterschap, milieuvergunning en begeleiding bijbehorende onderzoeken
 • Opstellen business cases en voorbereiding van investeringsbesluiten
 • Aanvraag exploitatiesubsidies
 • Doorlopen Europese aanbesteding procedures
 • Opstellen programma van eisen (employers requirements) 
 • Uitonderhandeling van windturbine koopcontracten en aannemingsovereenkomsten
 • Uitonderhandelen van onderhouds-, prestatie- en verzekeringscontracten
 • Selectie leverancier op basis van een gunningsmodel en bijbehorende gunning en selectiecriteria
 • Bouwbegeleiding
 • Opstellen en bewaking planning en budget
 • Borging van kwaliteit, veiligheid, informatie en documentatie
 • Uitwerking technisch en economisch haalbare concepten voor netaansluiting en parkbekabeling
 • Risicomanagement
 • Technische reviews van turbines en fundatieconstructies
 • Uitvoeren due diligence (evalueren & beoordelen) van projecten en participaties

 Kenmerken van Alex Brouwer zijn:

 • Ondernemend
 • Betrouwbaar
 • Klantgericht
 • No nonsense
 • Hands on mentaliteit
 • Resultaat en oplossingsgericht
 • Hoge kwaliteit
 • Flexibiliteit