Overige projecten

Windturbine De Lier

Contract en constructiemanagement voor windturbine De Lier. Lump sum turn key.

Klant: Yard Energy (NL)

Windpark Nieuwegein

Contract en projectmanagement tenderfase voor windpark Nieuwegein (5 turbines Vestas V90 2.0 MW), zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers en beoordeling van aanbiedingen.

Klant: ENECO New Energy (NL)

 

Advies, project en contractmanagement activiteiten voor windturbine Borsele Zeedijk (solitaire windturbine nabij Borsele).

Contract, projectmanagement tenderfase en constructiemanagement voor repowering windturbine Borsele Zeedijk, zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en bouwbegeleiding. Lump sum turn key.

Klant: Zeeuwind (NL)

 

 

Ontwikkeling van 4 windturbinelocaties op het terrein van Kloosterboer in het havengebied Vlissingen Oost.

Projectmanagement ontwikkelingsfase tot aan vergunningaanvraag (4 locaties ontwikkeld, waarvan er 1 reeds is gebouwd) contractmanagement tenderfase voor Windpark Kloosterboer (locatie Kloosterboer Vlissingen Oost), zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en leverancier selectie. Resterende deel project wordt gerealiseerd medio 2016.

Klant: Kloosterboer namens DELTA Energy (NL)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Advies en contractmanagement activiteiten voor windturbines KT Projects.
(2 windturbines in Belgie)

Activiteiten zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en risico analyse. Het project is eind 2010 aan ENERCON gegund voor wat betreft levering van de windturbines (2 x E82). Klant: KT Projects (B)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advies en contractmanagement activiteiten voor windpark Noordpolder.
(4 windturbines te St Maartensdijk),

Activiteiten zoals beoordeling van aannemingsovereenkomsten en contracten voor service en onderhoud, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en risico analyse. Het project is begin 2010 aan ENERCON gegund voor wat betreft levering van de windturbines (4 x E82). Klant: Zeeuwind (NL)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 Advies en contractmanagement activiteiten gedurende de aanbesteding van windpark Tullo.
(7 windturbines in Schotland)

Activiteiten zoals het geven van contract advies, het voeren van onderhandelingen met diverse leveranciers, beoordeling van aanbiedingen en het opstellen van wegingcriteria voor de beoordeling van het onderhandelingsresultaat op basis van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het project is op 25 mei 2009 aan Nordex gegund voor wat betreft levering van de windturbines (7 x N80). Klant: ENECO New Energy (NL)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advisering bij het opzetten van een commerciële onderhouds- en beheerafdeling voor windturbines cq windparken voor Deltius.

Deze afdeling gaat op termijn onderhoud en beheersdiensten leveren aan particuliere windpark eigenaren. De advies werkzaamheden waren zeer divers en betroffen o.a. opstellen projecthandboek voor het opzetten van de organisatie, uitwerken van concept contracten, opstellen business cases en bepalen van potentieel interessante markten. Klant: Deltius (NL)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Review van de door de Belgische overheid verleende vergunningen voor het offshore windpark Bligh Bank. (België)

De review bestond uit de beoordeling van diverse documenten waaronder de domeinconcessie en modificaties, de daadwerkelijk verleende vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark, het bij behorende monitoring en evaluatie programma en bijbehorende rapportages, diverse adviezen van de scheepvaart politie en Directoraat Generaal Maritiem Vervoer in kader van minimalisatie van risico’s voor de scheepvaart, bebakening en verlichtingsplannen en richtlijnen voor veiligheidsplannen en evacuatie.  Tevens is een risico inventarisatie en een action control list’ opgesteld om de vergunningvoorschriften na te kunnen leven. Klant: PMSS (UK)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Verantwoordelijk voor het ontwikkeling en realiseren van diverse nieuwe windenergielocaties voor Delta Energy.

De werkzaamheden bestaan o.a uit het opstellen van quick scans van nieuwe locaties, uitvoeren en begeleiden van alle benodigde voorbereidende werkzaamheden en voeren van overleggen met provincie en gemeente met als uiteindelijk doel het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het uitwerken van een business case en voeren van overleggen met financiers cq banken, voeren van overleggen met netbeheerders ten behoeve van netaansluiting, onderhandelingen met windturbine leveranciers en overige project- en contractmanagement activiteiten. Klant: DELTA Energy