Advies

Renewable Value biedt advies op maat. Naast project- en contractmanagement kan Renewable Value op veel gebieden van duurzame (wind)energieprojecten een adviserende bijdrage leveren.

Te denken valt aan:

 • Advies bij service- en onderhoudconcepten en bij het opstellen
  van bijbehorende plannen
 • Advies bij het afsluiten van machine breuk en bedrijfsschade verzekeringen
 • Due diligence
 • Beoordeling van portfolio’s
 • Bankers engineer
 • Costs and revenue optimalisation gedurende exploitatie fase
 • (Financiele) haalbaarheidsstudies
 • Quick scan’s mogelijkheden op locaties en bedrijventerreinen
 • Stake holder management (omwonenden, beleidsmakers, provinciale en
  gemeentelijke politiek en ambtenaren, milieugroeperingen, etc)